RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ADARFIRMA

§ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Sklep internetowy „Adarfirma”, dostępny pod adresem internetowym https://adarfirma.eu/, prowadzony jest przez Czesława Hebdę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą FPHU "ADAR" Czesław Hebda, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 735-100-52-51, REGON 490524539.
Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
Konsument najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem, a złożenie zamówienia jest jednoznaczne z jego akceptacją.
Zdjęcia zawarte na stronie https://adarfirma.eu/ są własnością firmy FPHU "ADAR" Czesław Hebda i nie mogą być wykorzystywane w żaden sposób bez wiedzy i zgody ich właściciela.


§ 2 DEFINICJE
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. (art 22[1] K.C.)
Sprzedający - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ADAR Czesław Hebda, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 735-100-52-51, REGON 490524539.
Kupujący – Konsument dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem internetowym https://adarfirma.eu/.
Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumienia się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków w Umowie Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym.
Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


§ 3 KONTAKT ZE SKLEPEM
Adres Sprzedającego: ul.Czarna Woda 42, 34-460 Jaworki. Adres e-mail Sprzedającego:  biuro@adarfirma.eu. Numer telefonu Sprzedającego: (+48) 602 521 031.
Numer rachunku bankowego Sprzedającego: BS KROŚCIENKO n/D 55-8817-0000-2001-0000-0664-0001.
Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedającym za pomocą adresu e-mail, numeru telefonu podanych w niniejszym  paragrafie lub mediów społecznościowych podanych na stronie Sklepu.
Kupujący może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedającym w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.


§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE
Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składnia zamówień na Produkty, niezbędne są:
urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarka internetową dowolnego typu. (Testowano na: Firefox, Chrome, Chromium, Android Browser, Opera)
Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
Włączoną obsługę plików cookies, oraz skryptów JavaScript.


§ 5 INFORMACJE OGÓLNE
Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.
Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania i usuwania produktów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Uprawienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.


§ 6 PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
Zamówienia można składać za pośrednictwem strony Sklepu przez 7 dni w tygodniu 24h/dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych strony.
Kupujący składając zamówienie zawiera Umowę Sprzedaży zamawianych Produktów lub Produktu ze Sklepem.
Warunkiem zrealizowania zamówienia jest występowanie towaru w magazynie i/lub u dostawców sklepu.
Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania, aż do wyczerpania zapasów.
W wypadku braku zamówionego towaru w magazynach, kupujący będzie o tym niezwłocznie poinformowany. Może zdarzyć się, że niektóre artykuły prezentowane na stronie mogą być już wyprzedane za co serdecznie przepraszamy.
W przypadku podejrzeń o podanie nieprawdziwych danych, Sprzedający zastrzega sobie prawo do usunięcia zamówienia.
Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie zamówienia z przyczyn technicznych (wadliwego działania systemów, sieci, itp.) jednak po zidentyfikowaniu błędu dołoży wszelkich starań, aby go naprawić.
Szczegółowa instrukcja składania zamówień zawarta jest w stopce Sklepu pt. „Jak kupować w naszym sklepie?”.


§ 7 CENY
Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych, przeliczane mogą zostać na Euro lub Poundy Sterlingi i są cenami brutto (zawierają Polski podatek VAT).
Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które podane są oddzielnie w pkt.1 §9 niniejszego regulaminu.
Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. 


§ 8 METODY PŁATNOŚCI
Kupujący ma możliwość zapłaty za zamówione produkty przelewem na konto sprzedającego.
Dane do przelewu wraz z kwotą i tytułem przelewu zostaną podane kupującemu automatycznie po złożeniu zamówienia.


§ 9 CZAS I KOSZTY DOSTAWY
Koszt wysyłki naliczany jest automatycznie w końcowej fazie zamówienia zgodnie z cennikiem na stronie https://www.sendit.pl/cenniki-krajowe/dpd.
Sprzedający realizuje zamówienie i nadaje przesyłkę w ciągu 48h od zaksięgowania wpłaty na koncie w przypadku posiadania stanu towaru w magazynie lub do 14 dni w przypadku braków towaru na magazynie lub wytwarzania go na zamówienie, deklarowany przez kuriera czas dostawy to 1-3 dni robocze.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta lub błędem firmy kurierskiej.
Przesyłki dostarczane są na terenie całego kraju oraz niektórych krajów europy.
Za przesyłkę płaci się jeden raz, podczas składania zamówienia (dotyczy przesyłek krajowych)
Istnieje możliwość wysyłki za granicę, jednak jej warunki ustalane są indywidualnie PRZED złożeniem zamówienia.
Zamówiony towar wysłany jest pod adres wskazany w Formularzu Zamówieni jako adres dostawy.
Istnieje również możliwość odbioru osobistego na terenie Szczawnicy, Krościenka n.D. i Jaworek. Odbiór ten jest bezpłatny,a powyższy koszt wysyłki zostaje zwrócony Kupującemu gotówką. Wybierając tą formę, Kupujący zaraz po złożeniu zamówienia ma obowiązek skontaktować się ze Sprzedającym, aby ustalić warunki odbioru i wstrzymać wysyłkę Produktu.


§ 10 WYMIANA
W ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki Kupującemu przysługuje prawo wymiany towaru na inny rozmiar lub model (z uwzględnieniem ewentualnej różnicy w cenie) po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym.
Towar wymieniany musi być fabrycznie nowy i nie może nosić żadnych śladów użytkowania.
Wszystkie koszty wysyłki ponosi wtedy Kupujący.
Szczegóły przeprowadzenia wymiany zawarte są w stopce pt. „Reklamacja, wymiana i zwroty.”


§ 11 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Kupujący może w terminie 14 dni od odebrania przesyłki odstąpić od Umowy Sprzedaży danego Produktu bez podania jakiejkolwiek przyczyny, okres ten nie dotyczy Kupującego, który wybiera opcje dostawy poprzez odbiór osobisty.
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje tylko konsumentowi (art 22[1] K.C.) , a więc osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Dlatego też prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje już przedsiębiorcom.
Szczegółowa instrukcja o sposobie wykonania odstąpienia od umowy, a także formularz odstąpienia od umowy zawarta jest w stopce Sklepu pt. „Obsługa klienta - zwroty.”
Akceptując Regulamin Kupujący potwierdza, że został poinformowany w sposób jasny i zrozumiały o sposobie i terminie wykonania odstąpienia od umowy, a także o wzorze formularza odstąpienia od umowy.


§ 12 REKLAMACJA I GWARANCJA
Sklep nie udziela gwarancji na produkty.
Umową Sprzedaży objęte są nowe produkty.
Podstawą do udzielenia reklamacji jest posiadanie dowodu zakupu.
Istnieje możliwość, że produkty będą posiadały drobne zadrapania, marszczenia, małe plamki, ślady kleju, jednak wady te w żadnym stopniu nie mają wpływu na jakość ich użytkowania. Opisane wady nie będą uznawane jako podstawa reklamacji.
Produkty dostarczone mogą nieco różnić się od zamówionych, oglądanych na stronie, może to wynikać z innych ustawień parametrów monitora Kupującego lub oświetlenia produktu podczas robienia jego zdjęcia. Te różnice nie podlegają reklamacji.
Kupujący ma prawo do wymiany Produktu na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, Sklep wedle woli Klienta zwróci Kupującemu równowartość ceny, obniży cenę produktu lub zaoferuje inny Produkt.
Kupujący traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową nie zawiadomi o tym Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
Szczegółowa instrukcja o sposobie wykonania reklamacji, a także formularz reklamacji zawarta jest w stopce Sklepu pt. „Informacje - Dostawy.”
Reklamować można tylko Produkty fabrycznie nowe, nienoszące śladów użytkowania.


§ 13 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
uokik.gov.pl - spory konsumenckie,
uokik.gov.pl - sprawy indywidualne,
uokik.gov.pl - ważne adresy.
Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego o którym owa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Z 2014r. Poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. Z 2014r. Poz.148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedającym.
c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedającym, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 14 DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM
Administratorem danych osobowych Kupujących zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedający.
Dane osobowe Kupujących zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
Odbiorcami danych osobowych Kupujących w sklepie internetowym mogą być:
a) W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
b) W przypadku Kupującego, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.


§ 15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Kupującego co najmniej z 7 dniowym wyprzedzeniem.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.
Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: ec.europa.eu/consumers/odr/